Autoriseret servicecenter

Liste over autoriseret servicecenter

  • Techno Serwis, Klonowa 31, 05-850 Szeligi, Polen
Forsendelse
Du er ansvarlig for at betale dine egne forsendelsesomkostninger for at levere din vare til et autoriseret servicecenter. Forsendelsesomkostninger kan ikke refunderes. Afhængigt af hvor du bor, kan den tid, det kan tage for dit produkt at nå, variere. Hvis du sender en vare over 50 GBP, bør du overveje at bruge en sporbar forsendelsesservice eller købe forsendelsesforsikring. Vi garanterer ikke, at vi modtager din returnerede vare.

Judge.me Review Medals